Skip navigation

Rettigheder/databeskyttelse

Udgave: Januar 2019

Eberspächer byder dig velkommen til denne webside, og vi glæder os over den interesse, du viser vores virksomhed og vores produkter.

I. Databeskyttelse

1. Informationer om databehandling, når du besøger vores webside.
Vi bearbejder personlige data, der opstår ved dit besøg på vores webside, eller som du deler med os, ifølge forskrifterne i loven om databeskyttelse.

Besøg på vores webside er i princippet også muligt uden afgivelse af personlige data. Personlige data bliver kun indsamlet, hvis det af tekniske årsager er nødvendigt for brug af vores webside, eller hvis du bruger bestemte funktioner på vores webside, f.eks. kontaktformularer. Indsamlingen af dine personlige data anvendes for at muliggøre de ønskede funktioner.

Når du besøger vores webside, gemmer vores webserver som standard den IP-adresse, som din internetudbyder har tildelt dig, den webside, hvorfra du besøger os, de websider, du besøger hos os, eventuelle downloads, mængden af ønskede data, søgebegreber samt dato og tidspunkt. Disse data gemmes i tre måneder. Vi bruger oplysningerne til at registrere og rette eventuelle sikkerhedsrisici eller funktionsfejl på websiden. Retsgrundlaget for databehandlingen er den tyske Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), art. 6 afsnit 1 f), i ifølge hvilken databehandling er tilladt for udøvelsen af legitime interesser. Vores legitime interesser er at sikre websidens funktionalitet og at opdage og forebygge internetkriminalitet i tide.

Dine oplysninger vil også blive indsamlet, når du bruger den kontaktformular, der er tilgængelig på websiden eller kontakter os på anden vis. Hvis der ikke er angivet andet i forbindelse med kontaktformularen, bruger vi kun disse data til at besvare din anmodning og til teknisk administration. Obligatoriske oplysninger er markeret som sådan. Du bliver muligvis bedt om at afgive yderligere personlige oplysninger. Disse oplysninger er frivillige og bliver kun anvendt af os til at behandle din anmodning. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger i forbindelse med brug af kontaktformularen er den tyske Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), art. 6 afsnit 1 b), når oplysningerne er nødvendige for at indlede eller gennemføre et kontraktforhold.

2. Information om brug af cookies og brugeranalyse
Eberspächer bruger cookies for hele tiden at optimere websiden, og for at vi kan opfylde ønsket om at stille tilpasset indhold til rådighed. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk af en webside. De tjener primært til at gøre brugen af websiden bedre og mere brugervenlig for dig og til at gemme formulardata (f.eks. i forbindelse med kontaktformularen). Andre cookies bruger vi kun til statistiske formål. Gennem dem bliver vi f.eks. klogere på, hvilket indhold på vores webside, der er særligt relevant for vores brugere, og hvilke enheder de bruger for at tilgå vores webside. På den måde kan vi gøre vore webside mere interessant for vores brugere. Oplysningerne om de webbrowsere og enheder, der bruges, gør det muligt for os at tilpasse sidedesignet til de vigtigste browsertyper. Cookies forårsager ingen skade på din computer og kan ikke køre programmer eller indeholde vira. Du kan til enhver tid forhindre lagring af cookies på din computer ved hjælp af browserens indstillinger. Du kan finde oplysning om dette i browserens Hjælp-funktion. Websidens funktion er så under visse omstændigheder begrænset.

Vi gør opmærksom på, at der på nogle af de sider, du finder på vores webside, under visse omstændigheder også kan findes cookies, der ikke umiddelbart har forbindelse til Eberspächer. Når du besøger en side med indhold, som stammer fra tredjepartsudbydere (f.eks. Youtube, issuu m.m.), kan disse tredjepartsudbydere have anbragt deres egne cookies på din browser. Eberspächer har ingen indflydelse på anbringelse af disse cookies og kan, på grund af den måde, cookies fungerer på, ikke få adgang til dem, da adgang til cookies kun er mulig for den, som oprindeligt har anbragt dem. Yderligere informationer findes på den pågældende tredjeparts webside.

Retsgrundlaget for den under dette punkt 2 beskrevne databehandling i forbindelse med cookies og brugeranalysen udgøres af § 6 stk.1 f) af GDPR og er baseret på vores legitime interesse i den behovsorienterede udførelse og kontinuerlige optimering af vores webside, samt i at reklamere for vores produkter.

Google Analytics
Vores websted bruger webanalysetjenesten Google Analytics, der udbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”) til brugere fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og Liechtenstein, og til alle øvrige brugere af Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (”Google”). Google Analytics anvender cookies med en gyldighed på 38 måneder for at registrere dine adgangsdata ved besøg på vores webside. Adgangsdataene sammenfattes af Google på vores vegne i pseudonymiserede anvendelsesprofiler og overføres til en Google-server i USA. I forvejen bliver din IP-adresse anonymiseret. Vi kan derfor ikke konstatere, hvilke brugerprofiler der hører til en bestemt bruger. Ud fra de data som Google har registreret, kan vi altså hverken identificere dig eller konstatere, hvordan du bruger vores webside. I tilfælde af at der undtagelsesvis bliver overført personlige data til USA, har Google derudover påtaget sig at overholde EU-US Privacy Shield. Google har dermed forpligtet sig til at garantere de europæiske principper for databeskyttelse og det lokale databeskyttelsesniveau også inden for den databehandling, der finder sted i USA.

Google vil bruge de oplysninger der er indhentet på vores vegne, til at vurdere brugen af vores webside, opstille rapporter over aktiviteterne på websiden og til at skaffe yderligere tjenesteydelser for os i forbindelse med brugen af websiden og internettet. Yderligere oplysninger herom finder du også i databeskyttelseserklæringen fra Google Analytics

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod webanalysen udført af Google. Du har flere muligheder:

  • Du kan installere den færdig deaktiverings-plug-in fra Google under følgende link fra Google i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Chrome (disse varianter fungerer ikke på mobile apparater): Link Browser-Plug-in

Google Ads Conversion Tracking
Vi bruger som Ads-kunde desuden Google Ads Conversion Tracking, en analysetjeneste fra Google. Derved anbringer Google Ads en cookie på din computer ("Conversion Cookie"), hvis du er kommet til vores webside via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og tjener ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og den pågældende cookie endnu ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at nogen har klikket på annoncen og derved er blevet ført videre til vores side. Hver Ads-kunde får sin egen cookie. Cookies kan dermed ikke spores via Ads-kundernes websider. De informationer, der er indhentet ved hjælp af en Conversion-Cookie, anvendes til at fremstille Conversion-statistikker for Ads-kunder, der har besluttet sig for at bruge Conversion-Tracking. Ads-kunderne erfarer det totale antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet ført videre til en side, der er forsynet med en Conversion-Tracking-Tag. De modtager dog ingen informationer, hvormed de kan identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking-proceduren, kan du også her afvise at acceptere, at den nødvendige cookie bliver anbragt - det gøres via Browser-indstillingen, der generelt deaktiverer den automatiske anbringelse af cookies. Du kan også deaktivere cookies for Conversion-Tracking ved at indstille browseren sådan, at cookies fra domænet "googleadservices.com" bliver blokeret. Nærmere oplysninger herom finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google.

Google Maps
Vi bruger Google Maps på vores sider for visuelt at vise geografisk information og for at hjælpe dig med at finde vores forhandlere. Google Maps er en korttjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Når du besøger kontaktsiden, skal din webbrowser oprette forbindelse til en Google-server, der også kan befinde sig i USA, for at det Google-kortmateriale, vi bruger, kan integreres og vises i din webbrowser. Google får dermed information om, at din enheds IP-adresse er blevet brugt til at få adgang til kontaktsiden på vores webside. I tilfælde af at der bliver overført personlige data til USA, har Google påtaget sig at overholde EU-US Privacy Shield.

Hvis du går ind på søgefunktionen for forhandlere på vores webside, mens du er logget ind i din Google-profil, kan Google knytte denne begivenhed sammen med din Google-profil. Hvis du ikke ønsker denne tilordning til Google-profilen, er du nødt til at logge dig ud af Google, før du åbner vores kontaktside hos Google. Google lagrer dine data og bruger dem inden for reklame, markedsundersøgelser og individualiseret fremstilling af Google Maps. Du kan gøre indsigelser over for denne indsamling af data over for Google. Du finder yderligere oplysninger i Databeskyttelseserklæringen fra Google og de Supplerende brugerbetingelser for Google Maps/Google Earth.

Google Ads
Vi benytter Remarketing-teknologi fra Google. Ved hjælp af denne teknologi bliver brugere, som allerede har besøgt vores webside og har interesseret sig for tilbuddet, påvirket på ny ved hjælp af målrettet reklame på Google og i virksomhedens partnernetværk. Aktivering af reklamen sker ved hjælp af cookies. Ved hjælp af tekstfilerne kan brugeraktiviteten ved besøg på websiden analyseres og derefter benyttes til målrettede produktanbefalinger og interessebaseret reklame.

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaseret reklame, kan du deaktivere Googles anvendelse af cookies til dette formål ved at gå ind på siden https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativt kan du deaktivere anvendelse af cookies fra tredjepartsudbydere ved at gå ind på Network Advertising Initiative (NAI) (engelsk).

Vi gør opmærksom på, at Google har egne retningslinjer om databeskyttelse, som er uafhængige af vores. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse og kan ikke påtage os ansvar eller hæftelse for disse retningslinjer og procedurer. Informer dig venligst inden brug af vores webside om Googles databeskyttelsesbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google.

Oplysninger om de anvendte cookies
Informationer vedrørende deaktivering af de enkelte cookies findes, hvor det er aktuelt, i disse juridiske henvisninger/databeskyttelse.

3. Samtykke og dine rettigheder vedrørende beskyttelse af data
Samtlige personlige data, som du har oplyst på Eberspächers webside, bliver uden din særlige tilladelse kun anvendt til det formål, som du har angivet (f.eks. udarbejdelse af tilbud) samt til teknisk administration. Ved hver angivelse af data bliver du informeret om anvendelsesformålet og bliver eventuelt bedt om samtykke til en yderligere anvendelse. Retsgrundlaget for databehandlingen er i dette tilfælde afsnittet om samtykke i den tyske Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) art. 6 afsnit 1 a). Dit samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det med fremtidig virkning.

Derudover kan du, også hvis du har givet samtykke til anvendelse af dine personlige data til reklame eller markeds- og meningsundersøgelser, til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller forlange oplysning om de lagrede data. Du har også altid mulighed for at rette, spærre eller slette dine personlige data hos os. Denne anmodning skal rettes skriftligt til det ansvarlige kontor, der er nævnt i Impressum. Vi gør opmærksom på, at data, der er nødvendige for at behandle udestående serviceydelser eller for at håndhæve vores rettigheder eller krav, er udelukket for sletning. Dette gælder også data, som vi skal gemme i henhold til lovmæssige krav. Sådanne data er spærret.

Hvis de tjenesteudbydere, der er nævnt i denne erklæring, behandler dine data uden for EU, sørger vi for, at tjenesteudbyderne kontraktmæssigt eller på anden måde garanterer det samme niveau af databeskyttelse som gør sig gældende i EU. Du kan anmode om en kopi af disse garantier via de kontaktoplysninger, der er angivet i Impressum.

Endelig har du også ret til at anmode om en elektronisk kopi af de oplysninger, som vi behandler i henhold til en kontrakt eller på grundlag af dit samtykke (retten til dataportabilitet).

4. Ændringer i databeskyttelseserklæringen
Eberspächer forbeholder sig retten til at ændre sin databeskyttelseserklæring til enhver tid og uden forudgående varsel. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig informeret om eventuelle ændringer.

5. Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af dine personlige data, kan du til enhver tid henvende dig til os med din søgning efter oplysninger, forslag eller eventuelle klager på DK-CO-GDPR[at]eberspaecher.com. Vi hjælper dig med det samme. Du har også ret til at kontakte en databeskyttelsesmyndighed og indgive en klage.

Copyrights
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland for alle sider på denne webside.

II. Rettigheder til indholdet på websiden

1. Alle rettigheder forbeholdes
Tekst, billeder, grafikker, lyd, animationer og videoer samt deres placering på Eberspächers webside er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Indholdet af denne webside må ikke kopieres, udbredes, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart til kommercielle formål uden samtykke fra Eberspächer. Nogle af Eberspächers websider indeholder desuden billeder, som er beskyttet af tredjeparts ophavsret.

Pressebilleder må kun anvendes til redaktionelle formål i forbindelse med journalistisk rapportering om Eberspächer-gruppen med kildeangivelsen "Eberspächer". Herfor er aftrykket og offentliggørelsen fri for honorar. Vi beder dog for trykte medier om et dokumentationseksemplar og for elektroniske medier (Internet) om en kort meddelelse. Alle øvrige/erhvervsmæssige anvendelser af billederne kræver en forudgående tilladelse fra Eberspächers presseafdeling.

2. Ingen garantier
Denne webside er udarbejdet med størst mulig omhu. Trods dette kan Eberspächer ikke garantere for nøjagtigheden og fejlfriheden af de indeholdende informationer. Informationerne på denne webside udgør heller ikke nogen udtrykkelig og/eller selvstændigt erklæret garanti.

3. Ingen licens
Eberspächer ønsker at præsentere en innovativ og informativ webside. Vi håber, at du, ligesom vi, er begejstret for denne webside. De på websiden indeholdende immaterielle produkter såsom patenter, varemærker og ophavsretter er beskyttet. Denne webside tildeler ingen licens til udnyttelse af Eberspächers eller tredjeparts immaterielle ejendom.

4. Links
Webside-indhold fra fremmede firmaer eller andre tredjeparter, som du føres til via links på vores webside, ligger uden for Eberspächers indflydelse. Derfor påtager Eberspächer sig intet ansvar for det pågældende indhold. Eberspächer erklærer derfor udtrykkeligt, at indholdet på de linkede sider ikke er vores eget indhold. For skader, der opstår som følge af benyttelse af disse fremmede sider, hæfter alene udbyderen af den side, der blev henvist til. Ansvaret for indholdet på Internetsider fra tilknyttede selskaber påhviler udelukkende de tilknyttede selskaber. Finder du ulovligt indhold i et konkret tilbud, der er linket til fra vores webside, vil vi deaktivere linket omgående efter din henvendelse. Ret venligst henvendelse herom på de kontaktoplysninger, der er nævnt i Impressum.

5. Produkter og priser 
Oplysningerne om leverings- og ydelsesomfang, udseende, priser, mål og vægt for de produkter, der er indeholdt på vores websider, svarer til den viden, der var tilgængelig på tidspunktet for redaktionsafslutning for de enkelte sider og er baseret på det tyske markeds karakteristika. Derfor er ændringer udtrykkeligt forbeholdt. Oplyste priser gælder for vores aftalepartnere som vejledende priser. Ret derfor henvendelse til din forhandler for at få oplyst de aktuelle salgspriser.

6. Landsspecifikke udførelser 
Den internationale udbredelse af World Wide Web betinger, at disse sider tilbyder produkter eller ydelser, som i andre lande uden for Tyskland ikke eller endnu ikke er tilgængelige, eller som fås under andre navne og i andre udførelser. Se venligst, om der er angivet en repræsentant i dit land og henvend dig efter behov direkte til denne.