Skip navigation

Nu endnu bredere orienteret inden for termomanagement med Eberspächer Kalori

En omfattende produktportefølje er lige så vigtig som godt udbyggede, internationale forbindelser - netop her sætter vi ind med overtagelsen af den franske klimaspecialist Kalori SAS.

Udvidet produktportefølje giver klimakompetence over hele linjen

Som udbyder af systemer til kundespecifikke klimaapplikationer kan vi tilbyde intelligente løsninger - og det hele fra ét og samme sted. Med overtagelsen af den franske klimaspecialist Kalori SAS har vi kompletteret vores eksisterende tilbud inden for specialkøretøjer. Det betyder for vores kunder og servicepartnere, at vi er endnu bredere orienteret inden opvarmning og køling. Vores produkter til det ideelle termomanagement kan kombineres i ét system og kan styres under ét, dimensioneret for de mest forskellige effektklasser og behov, fra standvarmere over elektrisk opvarmning og varmevekslere til integrerede klimasystemer eller tagklimaanlæg.


Perfekte betingelser for specialkøretøjer - den rigtige løsning til ethvert behov

Kaloris erfaringer inden for udvikling, anvendelse og produktion af klima- og ventilationssystemer udgør en optimal komplettering af Eberspächers eksisterende tilbud. Vi sørger for behagelige temperaturer i førerhuset, uanset om der udenfor hersker en brændende hede eller minustemperaturer. Det er ikke kun komfortabelt, men også effektivt: Chaufførerne arbejder ved behagelige klimatiske betingelser beviseligt mere koncentreret og dermed mere effektivt. Derudover hjælper vi med til at overholde de lovmæssige arbejdspladsbestemmelser, blandt andet i specialkøretøjer som i byggemaskiner og maskiner til anvendelse i landbrug og skovbrug. Hvis den plads der er til rådighed, ikke gør det muligt, løser vi også klimatiseringen ud fra det enkelte tilfælde med specialdesignede komponenter. Om vinteren sørger vores standvarmere til forvarmning af motoren ikke kun for, at specialkøretøjet til enhver tid er driftsklart, herunder ved minusgrader, men da motoren ikke behøver at køre konstant (anti-tomgang), opnås også en betragtelig udgiftsbesparelse. Særligt vigtigt er det, at ambulancekøretøjer kan indsættes med øjeblikkeligt varsel: Her hjælper vi ikke kun med til, at køretøjerne har korrekt driftstemperatur, når der er brug for det - men sørger også for, at kabinen til patienter og redningspersonale er tempereret i henhold til de ønskede indstillinger. I mini- og midibusser skaber vi det rigtige klima til passagerer og chauffører, i transportvogne er vi specialister inden for systemløsninger vedrørende køling og opvarmning for at kunne befordre temperaturfølsomme varer sikkert.


Din kompetente partner på stedet takket være det globale netværk

Eberspächer har forbindelser over hele verden. Alle vores løsninger omkring vores omfangsrige produktportefølje inden for varme- og kølesystemer er til rådighed over hele verden ved hjælp af vores 19 datterselskaber og vores vidtspændende Eberspächer forhandler- og servicenetværk. Uanset hvor Eberspächer skal være behjælpelig, giver vores forhandlere og højt specialiserede partnerværksteder over hele verden mulighed for en hurtig og ukompliceret hjælp og kan når som helst tilbyde kompetente kontaktpersoner i umiddelbar nærhed. En klar fordel for vores kunder og servicepartnere med det mål at blive en verdensomspændende førende udbyder af termomanagementløsninger til specialkøretøjer - og for en stærk position på markedet.


Produkter