Skip navigation

Redningskøretøjer og farmatransporter

For at opfylde de gældende regler for klimatiske betingelser og hygiejne, kan der integreres både varme og klimaanlæg i redningskøretøjer. Det skaber gode arbejdsbetingelser for redningspersonale og sørger for overholdelse af gældende regler for temperaturer i patientrum – ved al slags vejr og på enhver årstid! Som ved transportere, leverer vi også altid det krævede transportklima for farmatransporter for temperaturfølsomme lægemidler og materialer.