Skip navigation

Sådan fungerer en Eberspächer Hydronic vandvarmer

Når varmeren modtager sin startimpuls, udløses følgende processer af den centrale styreenhed:

 • Automatisk sikkerhedscheck
 • Gløderøret opvarmes
 • Doseringspumpen leverer brændstof
 • Brændermotoren starter blidt
 • Blæseren leverer forbrændingsluft
 • Brændstof-luft blandingen antændes (flammedannelse)
 • De varme forbrændingsgasser føres gennem varmeveksleren der leverer
  varmen til kølesystemet for køretøjets motor.
 • Varmen er styret elektronisk og fungerer - afhængig af varme
  krav - i flere effekttrin

Hydronic funktion:


Yderligere information:

Hydronic produktoversigt