Skip navigation

Compliance – Standarderne for forretningsførelse

Siden Jakob Eberspächers  grundlæggelse af en håndværkervirksomhed i 1865 har navnet Eberspächer ikke alene stået for fremragende produkter, men også for værdierne i en familievirksomhed, der har været ejerledet i fem generationer. Sammen med vores medarbejdere har vi konkretiseret disse værdier i vores koncept. Overholdelse af lov og ret, efterlevelse af interne regler og iagttagelse af etiske grundværdier, altid og overalt (Compliance), danner det grundlag, som vores økonomiske succes er baseret på. Vi anerkender vores sociale ansvar for vores medarbejdere, forretningspartnere og samfundet samt vores ansvar for at beskytte miljøet og bevare naturlige ressourcer. Dermed ønsker vi ikke blot at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores virksomhed og samfundet, men også at vinde og opretholde alle vores medarbejderes og forretningspartneres tillid.

Vores "Kodeks for god forretningsførelse" (Code of Conduct) angiver i ét dokument de vigtigste principper for overholdelse af love og regler samt for korrekt moralsk og etisk opførsel ved udførelse af forretninger og samarbejde inden for Eberspächer gruppen.

Eberspächer forventer af sine forretningspartnere, at de overholder en speciel "Business Partner Code of Conduct".