Skip navigation

Beskyttelse af ressourcerne starter med detaljen. Eksempler på vores løsninger

Mere varme
Esslingen udviklingscenter fokuserer på varmegenvinding: Den overskydende varme fra testbænkområderne til udstødnings- og bilvarmerudvikling bliver videreført og udnyttet til opvarmning af vandet i vandhanerne og i varmesystemet. Dette reducerer den årlige mængde varme, vi skal have fra fjernvarmesystemet.

 • Minus 1.581 MWh/år
 • Minus 105,927 EUR i omkostninger/år

Genvundet elektricitet
I udviklingscenteret for udstødningsteknologi returnerer seks asynkrone generatorer energien, der udledes fra testbænkene, tilbage til strømnetværket.

 • Minus 706 MWh/år
 • Minus 7,484 EUR i omkostninger/år

Bedre luft
Gennem et nyt ventilationssystem på Leimkaul anlægget blev energiforbruget reduceret med 40 procent pr. år.

 • Minus 617.000 kg CO2/år
 • Minus 3.250,000 kWh naturgas/år
 • Minus 180,000 EUR i omkostninger/år

Mere økonomisk belysning
Gennem optimeret lyskontrol blev strømforbruget reduceret i administrationsafdelingen: sensorer justerer automatisk belysningen og de timer det er tændt; energibeberspaecherende lysarmaturer reducerer forbruget, mens de stadig giver den samme belysning.

 • Minus 121 kg CO2/år
 • Minus 194.16 kW/år
 • Minus 4.977 EUR i omkostninger/år

Mindre affald
Affaldskontrolplanen bliver løbende videreudviklet. I 2008 og 2009 for eksempel, opnåede Neunkirchen og Leimkaul anlæggende en yderligere reduktion i affald på 9,4 procent.

 • Minus 264.000 kg/affald pr. år
 • Minus 2.4 procent i omkostninger