Skip navigation

Kvalitet skaber værdi

Vores opgaver og aktiviteter:

1. Kvalitetsstyringssystem (QMS)

 • Certificeret i henhold til IATF 16949
 • Procesorienteret QMS med førende, hoved- og støtteprocesser.

2. Kvalitetsplanlægning

 • Udviklingsproces for produktprocedurer og metoder, fra tilbuddet til levering af serieudgaven
 • Fastlæggelse af kundekrav og -forventninger
 • Identifikation, evaluering og minimering af risici
 • Udnyttelse af metoderne (QFD, FMEA, PPF etc..)

3. Kvalitetskontrol

 • Poka Yoke proces
 • Kvalitetsprøver på linje
 • Obligatorisk handlingsforløb ved afvigelser
 • Specificerede eskalationsscenarier

4.Kvalitetsforbedringer

 • Systematisk analyse af kvalitetsmålinger
 • Systematiske kvalitetsforbedringsprogrammer
 • Systematiske leverandørudviklingsprogrammer
 • Systematiske promoveringsprogrammer for kvalitetskultur

tilbage